Schrijf je in op de nieuwsbrief
Blijf net als meer dan 500 anderen goed op de
hoogte van het laatste bemiddelingsnieuws!

Blogartikels

Miserietaks maakt het koppels in echtscheiding moeilijk


Echtscheiding

De verdeeltaks die dient betaald bij een toebedeling/overname van de gezinswoning bij scheiding, heeft in 1,5 jaar veel (financieel) leed veroorzaakt. In deze voor-verkiezingstijd nemen sommige politiekers deze taks dan ook dankbaar mee in hun pleidooien. Hopelijk geen dwaas geraas maar een oprechte overtuiging om deze onredelijk hoge registratierechten te herzien en dus te verlagen tot een redelijk peil; minimaal hetgeen het was tot voor 1 augustus 2012; namelijk 1% ipv 2,5%. ...

“Principes en eisen” in een bemiddeling van echtscheiding

“Principes en eisen” in een bemiddeling van echtscheiding


Echtscheiding

In een bemiddeling is er geen plaats voor het stellen van ‘eisen’. Van principes heilige huisjes maken, is ook niet aan de orde. Moet ik dan inslikken wat ik graag zou willen? Zeker niet. Het is van belang om redelijk en respectvol te blijven, wensen en verzuchtingen duidelijk te formuleren. En het is aan de bemiddelaar om er onder meer voor te zorgen dat scheidende partners naar elkaar ‘luisteren’ zodat een eerlijke aanvaardbare regelingsovereenkomst alle kansen geeft op een duurzame naleving. ...

Over verkiezingen en (niet) gekozen worden. Ook bij echtscheidingen.

Over verkiezingen en (niet) gekozen worden. Ook bij echtscheidingen.


Echtscheiding

Ooit ben je ‘verkozen’, zelfs “uitverkoren” door je partner.Politieke verkiezingen kunnen worden vergeleken met de partnerkeuze en ook met de keuze die scheidende koppels maken over hoe ze uit elkaar gaan. Telkens gaat het over kiezen en beslissen. Kies bewust op 25 mei maar kies ook bewust hoe jullie willen scheiden: kiezen jullie voor strijd of voor gezamenlijk overleg, kiezen jullie voor een opgelegd vonnis of kiezen jullie voor een samen gemaakte scheidingsovereenkomst. Kies voor een duurzame overeenkomst! Kies voor bemiddeling! ...

Financiële en fiscale gevolgen bij scheiding

Financiële en fiscale gevolgen bij scheiding


Echtscheiding

Financiële en fiscale aspecten zijn een belangrijk onderdeel van een scheidingsovereenkomst. Het is zaak terecht te kunnen bij iemand die deze vaak complexe materie op een rustige duidelijke en verstaanbare manier uitlegt. Als die uitleg kan worden verstrekt door één en dezelfde persoon dan is dat ontegensprekelijk een bijkomend pluspunt. Kies dus voor een ervaren, juridisch, financieel en fiscaal onderlegde bemiddelaar.  ...

Regel je echtscheiding voor het huwelijk!?


Echtscheiding

Zin en onzin over het maken van concrete afspraken nog voor het huwelijk of samenwoning, aangaande een eventuele scheiding. In Engeland en Wales beraadt men zich over het verplicht maken ervan. In ons land kan men een huwelijkscontract maken of een samenlevingscontract ondertekenen, maar de vraag is of de huidige inhoud ervan volstaat om een scheiding naar behoren te regelen. Er is immers meer dan een boedelverdeling; denk aan het ouderschap, denk aan het engagement ‘hulp en bijstand’ dat handelt over twee van de vier huwelijkse plichten. ...

Tips om deel te nemen aan een (goede) bemiddeling

Tips om deel te nemen aan een (goede) bemiddeling


Echtscheiding

Er is een verschil tussen onderhandelen en bemiddelen. In een bemiddeling is geen sprake van argumenteren en wordt er niet geëist. Ook sluwe trucs en psychologische spelletjes zijn uit den boze. Een eerlijke opstelling met aandacht voor wensen en verzuchtingen opent deuren naar een duurzame regelingsovereenkomst die ook beter wordt nageleefd. ...

Bezoekers op website blijven stijgen: maandelijks al 4.200 bezoekers

Bezoekers op website blijven stijgen: maandelijks al 4.200 bezoekers


Andere

Altijd leuk als de tijd die ik spendeer aan de website zich weerspiegelt in een grote(re) belangstelling voor de vele informatieve blogartikels; inmiddels staan al 170 artikels op de blog. De vele bezoeken geven aan welke behoefte aan correcte informatie er leeft. De blogartikels leveren dan ook die informatie op die elders niet zo gebundeld en duidelijk wordt aangeleverd. ...

Hoeveel onderhoudsgeld voor een kind bij scheiding?

Hoeveel onderhoudsgeld voor een kind bij scheiding?


Ouderschapsbemiddeling

Een kind kost veel. Maar hoe veel? Van belang om aan te tonen dat de kinderbijslag ruim ontoereikend is, zegt de gezinsbond in het artikel. Maar de gegevens worden door bemiddelaar Eric als basis genomen voor het onder de aandacht brengen van het belang van een zo juist mogelijk berekend maandelijks bedrag aan onderhoudsbijdrage en vooral het maken van een duidelijke analyse van welke kosten hoe wanneer zullen worden betaald. ...

Scheiden is niet het einde. "Alleen bomen komen elkaar nooit tegen"

Scheiden is niet het einde. "Alleen bomen komen elkaar nooit tegen"


Echtscheiding

Trouwen is emotie, maar scheiden is dat zeker ook. Scheiden is doorgaans een moeilijke en stresserende periode. Vaak zie ik partners weinig positieve dingen zeggen; als ik hen daarop attent maak en vraag om wat goed is geweest niet slecht te maken, is dit dikwijls een keerpunt in de gesprekken. Scheiden is een ingrijpende beslissing die vaak haat en nijd oproept, maar belangrijk is om dit niet de overhand te laten halen. Daarover gaat het artikel, dat begint met een “mop”; alhoewel 'geen dijenkletser'. ...

“Kinderen betrekken in een vechtscheiding is kindermishandeling”

“Kinderen betrekken in een vechtscheiding is kindermishandeling”


Echtscheiding

In Koppen XL van 14 januari werd uitvoerig aandacht geschonken aan de gevolgen van vechtscheidingen voor kinderen. Aangrijpende getuigenissen van kinderen en van ouders, die een vechtscheiding meemaakten. Aangevuld met verklarende interviews met psychologen en therapeuten. Weliswaar een uitzending van NL oorsprong maar ook zo realistisch in ons Vlaanderenlandje.  Geen opkikker maar een oproep aan partners om het anders te doen en het bij het uit elkaar gaan niet tot een vechtscheiding laten komen. De gevolgen zijn immers dramatisch. ...

Hoe kies je een ‘goede’ bemiddelaar?


Echtscheiding

Door welke bemiddelaar wil een scheidend koppel gegidst en begeleid worden? Door een goede bemiddelaar, maar hoe weet ik dat het een ‘goede’ bemiddelaar is. Waar moet ik op letten? Welke criteria zijn voor jou belangrijk? Kun je vrijblijvend kennis maken om te zien welk (bemiddelaars-)vlees je in de kuip hebt? Kennis, vaardigheden en ervaring zijn vaak doorslaggevend. Maar ook referenties van anderen zijn vaak bepalend. In navolgend artikel een reeks van elementen die medebepalend zijn voor het maken van een goede keuze. Een hulp om goed te kiezen, wees selectief en kieskeurig. Laat je begeleiden door een vertrouwvol persoon. Hopelijk maak je maar éénmaal in je leven een scheiding mee; ga dus niet over één nacht ijs!  ...

“Ik kwam tot het besef dat scheiden nodig was, om verder te leven”

“Ik kwam tot het besef dat scheiden nodig was, om verder te leven”


Echtscheiding

Uit een getuigenis licht ik een uittreksel. Het geeft een beeld van wat bemiddeling voor deze vrouw heeft betekend, hoe ze zich erdoorheen sloeg en hoe ze gaandeweg de bemiddeling is ‘gegroeid’. Nu is ze op weg naar een nieuw leven, moeizaam afstand nemen van wat is geweest. Maar ook hoopvol en met frisse ogen kijkend naar een nieuwe toekomst. Een scheidingsbemiddeling kan ook helend zijn, samen kijken naar wat is geweest, hoe het zover is kunnen komen, elk zijn/haar aandeel zien, vertellen hoe de scheidingsmelding werd ervaren, en merken dat er samen wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst. Een nieuw begin, een nieuwe start. ...

Hoe verzekeringen regelen bij scheiding?


Echtscheiding

Er dient veel geregeld en afgesproken bij een scheiding. Verzekeringen zijn maar één onderdeel ervan. Het is belangrijk de nodige aandacht eraan te besteden omdat het veronachtzamen ervan ernstige financiële gevolgen kan hebben. Denk niet dat de risico’s zijn afgedekt, maar vergewis u ervan dat alles is zoals je wil dat het is. De bemiddelaar gidst jullie doorheen de verschillende soorten verzekeringen, zodat de partners weten wat er dient gewijzigd, welke nieuwe polissen noodzakelijk zijn, welke dienen gesplitst, in welke polissen begunstigden dienen aangepast. ...

Afblijven van mijn pensioen! Of delen? En hoeveel dan wel?

Afblijven van mijn pensioen! Of delen? En hoeveel dan wel?


Echtscheiding

Wat met het pensioen bij scheiding? Het is wat het is of het wordt wat we willen en we als eerlijk beschouwen? Al sinds meer dan een halfjaar staat de herziening van het huwelijksvermogensrecht in de (politieke) belangstelling. De jongste weken gaat veel aandacht naar het pensioen bij scheiding. Aanvullend aan wat er op deze blog al eerder werd gepubliceerd en wat er in de pers is verschenen, breng ik graag een radioprogramma  in herinnering dat in 20 minuten een goede synthese biedt van de verschillende politieke standpunten en de vele reacties van de luisteraars. ...

Loslaten na een scheiding: hoe doe je dat?

Loslaten na een scheiding: hoe doe je dat?


Echtscheiding

Een vorig artikel over ‘onverliefd’ worden heeft bij veel mensen ‘iets’ opgeroepen. Tal van reacties ontving ik. Reden dat ik er even wil op doorgaan omdat zo dikwijls het (werk-)woord “loslaten” is gevallen. Geen woord als een ander, maar een echt werkwoord dus: effectief los laten wat voorheen een certitude was, los laten van dromen en een gevoel van falen ervaren. Maar hoe doe je dat: loslaten? Een korte onvolledige bezinning hierover, omdat het geen hocus-pocus is maar een proces, een weg die je te gaan hebt maar die op termijn leven-gevend is. Nieuwe perspectieven zien en het uit elkaar gaan niet als het einde van het leven zien. Maar wel dagelijks ervaren hoe ‘rot’ het is om er alleen voor te staan, niet kunnen terugvallen, opgezadeld met tal van zaken waar je voorheen ‘samen’ voor stond. Loslaten dus… ...

Bij scheiding, wat met de groepsverzekering en de pensioenen?

Bij scheiding, wat met de groepsverzekering en de pensioenen?


Echtscheiding

Het wetsvoorstel inzake de hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft politici nog niet dichter bij elkaar gebracht. Integendeel, er zijn grote verschillen in visie. Bondig: dient de groepsverzekering al of niet beschouwd als een spaarverrichting of een inkomen voor de toekomst? Is er met andere woorden een verdeling van de opgebouwde reserve of niet? Maar ook komt de alimentatieregeling (onderhoudsuitkering voor de partner) in een ander licht te staan: worden de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten samen geteld en verdeeld? Het gaat dus over ja of neen een pensioensplit. Veel onduidelijkheid, veel vragen, praktische uitvoeringsbeslommeringen, maar thans ook grote ongerustheid bij scheidende koppels. Een huidige stand van zaken, met voorlopig nog geen uitzicht op een definitieve regeling. ...

Ons huis: wat betekent ‘venale waarde’ en al die andere termen?

Ons huis: wat betekent ‘venale waarde’ en al die andere termen?


Echtscheiding

Koppels die in bemiddeling een bestemming geven aan hun woning, hebben verschillende mogelijkheden: verkopen of toebedelen of in onverdeeldheid houden. Maar ingeval van verkoop of toebedeling worden ze vaak geconfronteerd met een reeks van termen waarvan ze niet altijd de betekenis en de draagwijdte kennen. Reden om de mist omtrent die terminologie voor eens en altijd op te klaren. ...

Video: Arm door scheiding!


Echtscheiding

In een korte video een sfeerbeeld van een feestmaaltijd voor alleenstaande ouders die vaak arm zijn geworden door een scheiding. Warmmenselijk die feestmaaltijd, maar het is één feestmaaltijd op 352 dagen. Scheidingen hebben jammer genoeg soms tot gevolg dat één of beide partners in de armoede verzeilen. Reden temeer om als scheidend koppel op een eerlijke manier te kijken naar de gemeenschappelijke belangen. Samen met een bemiddelaar werken aan een redelijke aanvaardbare overeenkomst die de toekomst van de kinderen alle kansen geeft, en die zowel vader en moeder ook nog alle mogelijkheden biedt om zelf financieel overeind te blijven. ...