Bemiddeling bij
Echtscheiding
Ouderschaps-
bemiddeling
Bemiddeling bij
Handelszaken
Relatie-Herstel
bemiddeling
Getuigenissen Blog
Verduidelijkend gesprek
in mensentaal...
  • Persoonlijke aanpak
  • Uitwerking op maat zowel juridisch als fiscaal
  • Ervaren en erkend bemiddelaar
Schrijf je in op de nieuwsbrief
Blijf net als meer dan 750 anderen goed op de
hoogte van het laatste bemiddelingsnieuws!

Getuigenissen

Blogartikels

Open brief aan de plusmoeder van haar kind

Open brief aan de plusmoeder van haar kind


Ouderschapsbemiddeling

Welk beeld heb je van de nieuwe partner van je ex die, soms tegen je zin, ook zorg draagt voor je eigen biologisch kind? Hoeveel moeite kost het om ‘los te laten’ en te vertrouwen? In een open brief schrijft een vrouw haar lof, dank en bewondering voor de stiefmoeder van haar kind. Zeer de moeite waard om lezen. Veel meer dan een tekst, wel een beleving van "samen-bemoederen", maar het kon ook gaan over "samen-bevaderen". ...

Een scheiding met Kerstmis, na 49 jaar huwelijk. Het is wat het is...

Een scheiding met Kerstmis, na 49 jaar huwelijk. Het is wat het is...


Echtscheiding

Het is wat het is, omdat het zo geworden is. Zo ook met Wim en Sofie, 73 en 71 j. Ze zullen scheiden, net voor kerstmis. Ze hebben het gehad. Er was het stilzwijgen, het aangevallen worden, het wegvluchten, het uitdagen en vooral het niet bespreekbaar zijn van het verdriet om hun verongelukt kind.  Tijdens de bemiddeling zijn ze elkaar dichterbij gekomen maar een herstel was niet meer mogelijk. Ze kozen bewust voor de scheiding. ...

Tags: 
De bemiddelaar als olie in de motor

De bemiddelaar als olie in de motor


Echtscheiding

Als een bemiddeling is beëindigd dan komt er ‘rust’ over de partners, dat blijkt uit veel getuigenissen die ik ontvang. Immers in een door mij gevraagde schriftelijke evaluatie schrijft een deel van de koppels hoe ze de bemiddeling hebben ervaren. Recent schrijft een koppel hoe dankbaar ze zijn. Dat is aangenaam voor mij als bemiddelaar, maar het zegt ook veel over hoe bemiddelingen verlopen en wat dit oplevert voor het koppel zelf. Lees maar wat ze schrijven. ...

Wat met de hypothecaire lening bij echtscheiding? Belang van décharge

Wat met de hypothecaire lening bij echtscheiding? Belang van décharge


Echtscheiding

Met het overnemen van de gemeenschappelijke woning door de andere partner zijn een reeks zaken te regelen en af te spreken. Uw bemiddelaar gidst u daarbij deskundig. Maar specifiek voor wat de hypothecaire lening betreft is er een element dat extra aandacht verdient: de vraag aan de bank om 'décharge' te verlenen aan de partner die de woning heeft afgestaan. Deze partner dient 'ontlast' te worden van de lening, zoniet blijft deze mede aansprakelijk voor de naleving van de samen aangegane kredietverbintenis. Hoe zit dat dan concreet? ...

Help: mijn onderneming bedreigd door echtscheiding! Wat kan ik doen?

Help: mijn onderneming bedreigd door echtscheiding! Wat kan ik doen?


Echtscheiding

Als een relatie een einde neemt, hoeft dit niet te betekenen dat ook de onderneming “er aan moet geloven”. Enerzijds vrijwaart een bemiddelde oplossing het voortbestaan van de onderneming en zorgt  het anderzijds toch voor een redelijke vergoeding. Bovendien blijft het inkomen van de ondernemer op peil, waardoor de betalingen van onderhoudsgeld voor de kinderen en eventueel onderhoudsuitkeringen voor de partner niet afglijden naar een lager niveau. ...

Win-for-life? Hoe bedrag aan onderhoudsgeld voor de partner bepalen?

Win-for-life? Hoe bedrag aan onderhoudsgeld voor de partner bepalen?


Echtscheiding

Mijn blogartikel over het persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner heeft geleid tot verscheidene vragen die met deze extra toelichting worden beantwoord. Er zijn immers verscheidene factoren waarmee rekening wordt gehouden met het bepalen of er wel onderhoudsgeld wordt/dient betaald, hoe groot het bedrag dan wel is/moet zijn en hoe lang het persoonlijk onderhoudsgeld wordt/moet betaald. In een bemiddeling komen de partners dit overeen. Met wat er dan rekening wordt gehouden leest u hier. ...

Een “kind” schrijft 38 j na de scheiding een brief aan de ouders

Een “kind” schrijft 38 j na de scheiding een brief aan de ouders


Echtscheiding

“Ik ben jullie. Ik ben half papa, half mama. Er is een helft van mij die jullie afwijzen”. Sterke woorden van een vrouw van 44 die na 38 jaar een open brief schrijft aan haar ouders. Geen standaardbrief. Het is een getuigenis zoals die vrouw de scheiding van haar ouders heeft ervaren en aanvoelt, hoe ze die ervaring in haar huidig leven 'mee - draagt'. Gelukkig zijn er ook andere verhalen, van kinderen die het wel gered hebben. Vaak dank zij de goede zorgen van een vader en een moeder die samen blijven zorgen voor “hun” kinderen, die samen de communicatie open houden, die als ex-partners blijvend ouder zijn gebleven, samen. ...

Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel?

Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel?


Echtscheiding

Het federaal regeerakkoord wekt verwachtingen inzake een meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsuitkeringen, zowel voor de alimentatie voor kinderen als voor de gewezen partner. Hierbij een artikel dat de huidige wetgeving toelicht en meteen ook aangeeft waar het schoentje wringt en wat in de toekomst mag verwacht worden. ...

Bemiddeling echtscheiding voorkwam voortijdig einde van de onderneming

Bemiddeling echtscheiding voorkwam voortijdig einde van de onderneming


Echtscheiding

Als man en vrouw als echtelijke en zakelijke partners hun relatie beëindigen, hebben ze er elk alle belang bij om dit op een goede manier te doen. In overleg en met deskundige begeleiding samen tot een overeenkomst komen waarmee beiden vrede hebben; mooi toch. Het alternatief met een bikkelharde strijd om “de centen” zou immers het einde van de onderneming betekend hebben. Nu is er een volwaardig positief alternatief: een uitstapregeling voor een partner en de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. ...

Een reden om te scheiden?

Een reden om te scheiden?


Echtscheiding

Geen beoordelend en zeker geen veroordelend artikel, wel een wake-up call om anders te kijken  naar wat niet meer gaat zoals het vroeger nog wel ging. Het is immers niet aan de bemiddelaar om een oordeel te vellen over het gerechtvaardigd zijn van de reden(en) om te scheiden. Een bemiddelaar helpt mensen om helder en klaar te zien, hen bij te staan, en soms ook tot inzicht te doen komen. Daarom dit artikel met ‘redenen’ die koppels ertoe aanzetten om een punt te zetten achter de relatie.  ...

Zakelijk conflict? Los het op met bemiddeling!

Zakelijk conflict? Los het op met bemiddeling!


Handelszaken

Ondernemers ontdekken bemiddeling als een volwaardige alternatieve oplossing om zakelijke conflicten op te lossen. Niet zozeer de gedeelde kosten van de bemiddelaar zijn prio-belangrijk, het gaat vooral om het onderkennen van de waarde van het behouden van de zakenrelatie. Daarom: “Blaas uw zakenrelatie niet op, maar blaas ze nieuw leven in met bemiddeling!” Erkend bemiddelaar Eric De Corte is uw uitverkoren begeleider. ...

Het ideale opofferen voor het aanvaardbare


Echtscheiding

Soms is het beter om de ‘ideale’ oplossing op te offeren om het aanvaardbare te bereiken. Dat is altijd beter dan het aanvaardbare op te offeren en niets of minder over te houden. Daarom: hoe voorbereid schuiven mensen aan, aan de bemiddelingstafel? Weet men wat men wil? Zijn ze bereid om water in de wijn te doen? Is er bereidheid om samen tot een consensus te komen? Toch de essentie van bemiddeling: samen en in der minne datgene bereiken, met respect voor elkaar, waarmee men goed kan leven. Geen strijd maar samen afwegen. En... nog volop wijn proeven in plaats van alleen maar water. ...

Tags: 
Worden de pensioenen voortaan verdeeld tussen scheidende partners?

Worden de pensioenen voortaan verdeeld tussen scheidende partners?


Echtscheiding

In het federaal regeerakkoord dat vandaag 9 oktober is gepubliceerd lees ik dat de geplande pensioenhervormingen ook een impact zullen hebben voor koppels die scheiden. Immers, de regering stelt duidelijk dat ze werk zal maken van een pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen. En dat zowel voor gehuwde als wettelijk samenwonende koppels. Wat dit concreet kan betekenen lees je in mijn blogartikel. ...