Bemiddeling bij
Echtscheiding
Ouderschaps-
bemiddeling
Bemiddeling bij
Handelszaken
Relatie-Herstel
bemiddeling
Getuigenissen Blog
Verduidelijkend gesprek
in mensentaal...
  • Persoonlijke aanpak
  • Uitwerking op maat zowel juridisch als fiscaal
  • Ervaren en erkend bemiddelaar
Schrijf je in op de nieuwsbrief
Blijf net als meer dan 750 anderen goed op de
hoogte van het laatste bemiddelingsnieuws!

Getuigenissen

Blogartikels

Een echtscheiding is vaak slecht verteerbaar. Hoe dit positief keren?

Een echtscheiding is vaak slecht verteerbaar. Hoe dit positief keren?


Echtscheiding

Een scheiding doormaken, het is niet niks. Je leven opnieuw oppakken na de scheiding; vaak ook niet gemakkelijk. Door een somber dal gaan, slikken en verbijten, verdriet hebben, dingen moeten ondergaan, je machteloos voelen, uitgedaagd en verweten worden… Hoe ga je daarmee om, wat doet het met een mens? Een reactie van een lezer dat veelzeggend is, hoopgevend en perspectief biedend. ...

Wat met belastingen nà feitelijke en wettelijke scheiding?


Echtscheiding

Je kan niet alles weten, ook niet van belastingen. Is het duidelijk voor jou wat de impact is van de belastingen na een scheiding? Wist je dat het mogelijk is om concrete afspraken te maken in de scheidingsovereenkomst? Hoe verdeel je terug te krijgen of te betalen belastingen als je feitelijk bent gescheiden, of als je wettelijk bent gescheiden, of als je gescheiden bent van tafel en bed?  ...

Na echtscheiding: welke fiscale regeling alimentatie het voordeligst?

Na echtscheiding: welke fiscale regeling alimentatie het voordeligst?


Echtscheiding

Het is weer personenbelasting-aangifte-tijd. En weer word ik geconfronteerd met koppels die al een scheidingsovereenkomst hebben waarin geen rekening werd gehouden met de fiscaliteit, of met onduidelijke afspraken over de alimentatie. Weet dat het berekenen van alimentatie voor de kinderen en de fiscale regeling errond, essentieel deel uitmaken van de bespreking van een scheidingsovereenkomst. Als bemiddelaar bereken ik exact het fiscaal voordeel zodat scheidende ouders met kennis van zaken kiezen voor ‘hun’ beste regeling. Lees maar. ...

Wat als mijn kind niet naar mijn ex wil?!

Wat als mijn kind niet naar mijn ex wil?!


Echtscheiding

Een verblijfsregeling voor de kinderen moet worden nageleefd. Makkelijk(er) als deze tot stand is gekomen via een bemiddeling dan opgelegd door de rechter. Het is belangrijk dat de band van elke ouder met het kind behouden blijft, en ouders hebben hierbij een actieve en positieve rol te vervullen. Niet altijd evident als het kind niet naar de andere ouder wil. Wat is er dan mogelijk? ...

Inboedel in twee gezaagd! Betere tips om inboedel te verdelen

Inboedel in twee gezaagd! Betere tips om inboedel te verdelen


Echtscheiding

Een man zaagde de inboedel letterlijk in twee. Een extreem voorbeeld van het ‘delen’ van de inboedel bij scheiding. Weinig twijfel over het gebrek aan kwaliteit van de beschrijving in de scheidingsovereenkomst en het samen akkoord zijn van wie wat meeneemt. Ook aan het verdelen van de inboedel wordt in een bemiddelde overeenkomst de nodige aandacht gegeven. Lees maar de tips die jullie behulpzaam zijn.  ...

Tips voor

Tips voor 'al gescheiden koppels': wat met vakantieregelingen


Echtscheiding

In dit artikel: 8 concrete tips om positief om te gaan met vakantieregelingen nà de scheiding.  Madame Soleil weet immers ook niet of de vakantieregeling die in de scheidingsovereenkomst is opgenomen, in alle gevallen voldoet en blijvend geschikt is voor de ouders en hun kinderen. Flexibiliteit is dan het sleutelwoord. Daarom is het allicht interessant in dit artikel kennis te nemen van de mogelijkheden die er zijn om, nà de scheiding, op een positieve manier om te gaan met vakantieregelingen en afspraken dienomtrent.  ...

De kracht van ‘samen’ scheiden… met bemiddeling


Echtscheiding

Een artikel dat scheidende koppels attent maakt op bepaalde keuzes die dienen gemaakt. Die hen attendeert op de kwaliteit van een overeenkomst, en dus ook op de duurzaamheid ervan. Een artikel met ‘vragen’; niet om onzeker te maken maar om overtuigd te worden en te zijn van het belang van een goed uitgebalanceerde regeling, gedragen door beide partners met oog voor de toekomst. Waarborg voor een duurzame overeenkomst. ...

Hoe zakelijke conflicten oplossen zonder een rechtszaak?

Hoe zakelijke conflicten oplossen zonder een rechtszaak?


Handelszaken

Ondernemers hebben doorgaans de neiging om de oplossing in eigen hand te houden, zeg maar ‘hun’ eigen oplossing erdoor duwen omdat ze overtuigd zijn van de juistheid ervan. Een door beide partijen aanvaarde oplossing wordt echter meer gedragen en hierdoor worden ook de goede relaties in stand gehouden. Een bemiddelde oplossing biedt dan ook tal van voordelen met bijkomend extraatje: de handelsrelatie wordt niet ‘opgeblazen’, integendeel de relatie wordt nieuw leven ingeblazen! ...

Moet ik bij scheiding mee de hypothecaire lening blijven betalen?

Moet ik bij scheiding mee de hypothecaire lening blijven betalen?


Echtscheiding

In een scheidingsovereenkomst dient duidelijk gestipuleerd welke partner onder welke voorwaarden en vanaf wanneer de hypothecaire aflossingen betaalt. Dit is afhankelijk van de bestemming die aan de woonst wordt gegeven. Maar als mede-kredietnemer geschrapt worden van een samen aangegane verbintenis kan maar als er een officiële décharge wordt verstrekt door de kredietverstrekker.  ...

Wat is de kostprijs van een echtscheiding?

Wat is de kostprijs van een echtscheiding?


Echtscheiding

Over de kostprijs van een scheiding is er vaak veel te doen. Er heerst dan ook vaak onduidelijkheid en de kostprijs kan flink oplopen. Niet bij bemiddelaar Eric: er wordt gewerkt met een all-in-forfaitair bedrag dat onveranderd blijft . De kostprijs wordt bepaald door wat er moet gebeuren en hoeveel tijd er nodig is om tot resultaat te komen.  ...

Hoe een “conflictscheiding” = “vechtscheiding” vermijden?

Hoe een “conflictscheiding” = “vechtscheiding” vermijden?


Echtscheiding

Een vechtscheiding slaat diepe wonden en legt veel druk op de kinderen. Een vechtscheiding herdopen tot een 'conflictscheiding' is niet alleen een ander woord maar geeft enerzijds aan dat vechten niets oplost en anderzijds dat conflicten kunnen worden opgelost. Dus geen pleidooi om conflicten uit te diepen, wel om te herdefiniëren en te kiezen voor een bemiddelde overeenkomst. ...

Wat met huurcontract bij scheiding?

Wat met huurcontract bij scheiding?


Echtscheiding

Het is nuttig maar ook nodig om te weten wat de gevolgen zijn van eerder aangegane contracten als een partner de huurwoonst verlaat of als een scheiding plaats heeft. Wat is en blijft van toepassing? In dit artikel een duidelijke uitleg over de naleving van het huurcontract en wie nog kan worden aangesproken tot betaling van de huur. En tot wanneer lopen de gezamenlijke verplichtingen? Duidelijkheid voorop, ook in de scheidingsovereenkomst die bemiddelaar Eric opmaakt. ...