Bemiddeling bij
Echtscheiding
Ouderschaps-
bemiddeling
Bemiddeling bij
Handelszaken
Relatie-Herstel
bemiddeling
Getuigenissen Blog
Verduidelijkend gesprek
in mensentaal...
  • Persoonlijke aanpak
  • Uitwerking op maat zowel juridisch als fiscaal
  • Ervaren en erkend bemiddelaar
Schrijf je in op de nieuwsbrief
Blijf net als meer dan 750 anderen goed op de
hoogte van het laatste bemiddelingsnieuws!

Getuigenissen

Blogartikels

Verdeeltaks wettelijk samenwonenden die relatie beëindigen: let op!

Verdeeltaks wettelijk samenwonenden die relatie beëindigen: let op!


Echtscheiding

Graag breng ik de lezers belangwekkende artikels onder de aandacht gepubliceerd in andere media. In dit geval van Netto/De Tijd en Moneytalk van Trends. Artikels die handelen over de beëindiging van samenwoning en de verdeeltaks, zeg maar de misierietaks. Maar ook vul ik deze artikels aan met toch niet onbelangrijke gegevens; in dit geval de notaris- en aktekosten die benevens de verdeeltaks ook te betalen zijn en de termijn binnen dewelke wettelijk samenwoners het nodige moeten doen om niet 2.5% ipv 1% verdeeltaks te (moeten) betalen. ...

Tips over hoe opnieuw op weg na een scheiding

Tips over hoe opnieuw op weg na een scheiding


Echtscheiding

Met alle respect, als je het echt niet meer ziet zitten dan is het moeilijk om positief te kijken en te geloven dat het anders kan. Ook na een scheiding is het moeilijk voor te stellen dat je er na een tijd weer zult staan: rechtop en sterk. Kan dat? Ja dat kan. Maar het gaat niet vanzelf. Voor Nick Vujicic is staan sowieso al niet mogelijk, hij heeft geen armen en geen benen. Luister naar wat Nick ons te vertellen heeft over Leven en hoe recht te komen. Zeer de moeite waard!  ...

Wat met de kinderbijslag bij scheiding? Tips voor goede afspraken!

Wat met de kinderbijslag bij scheiding? Tips voor goede afspraken!


Echtscheiding

Met duidelijke afspraken, ook over het kindergeld, voorkomen scheidende partners discussies, ruzies en eenzijdige acties die leiden tot wrevel en een verzuring van de relatie vader-moeder. Daarom, zorg ook voor duidelijkheid over wie vanaf wanneer het kindergeld toekomt. Of opteren jullie voor een storting van het kindergeld op een kindrekening?  Voor een klaar en duidelijk antwoord: lees dit artikel. ...

Volstaat 170€ per maand aan alimentatie voor een kind?

Volstaat 170€ per maand aan alimentatie voor een kind?


Ouderschapsbemiddeling

Bepaal niet zomaar een bedrag aan alimentatie maar bepaal eerst welke kosten jullie maandelijks willen gedekt zien door het kindergeld en de financiële bijdrage van elke partner. Zo bekomen jullie een onderbouwd bedrag welomschreven in een duidelijke niet voor interpretatie vatbare overeenkomst. Duidelijkheid voorop met een berekening van het bedrag aan alimentatie, rekening houdend met het fiscaal voordeel, en alle elementen die jullie als scheidende partners willen geregeld zien.  ...

Over scheiden gesproken: vindt wat je zoekt op de website van Eric

Over scheiden gesproken: vindt wat je zoekt op de website van Eric


Algemeen

In dit artikel een doorlichting van de website zodat je in de mogelijkheid bent om snel die informatie te vinden waarnaar je op zoek bent. Ik schrijf immers niet voor mezelf, ik schrijf voor JOU en over datgene waarnaar JIJ op zoek bent: duidelijke correcte nuttige informatie. De website telt elke maand meer dan 13.000 bezoekers die samen ca 32.000 artikels lezen, elke maand opnieuw. Het is duidelijk dat de website www.ericdecorte.be een leemte vult, op geen enkele andere manier zijn anders die grote aantallen te verklaren.  ...

Tags: 
Echtscheidingsprocedure EOT: (bijna) een extra maand bedenktijd

Echtscheidingsprocedure EOT: (bijna) een extra maand bedenktijd


Echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure doorlopen en ultiem de echtscheiding toch niet laten door gaan: kan dat? Ja, binnenkort is dit wet. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Commissie Justitie en de plenaire vergadering, nu nog de bekrachtiging en afkondiging door de Koning en dan nog de publicatie in het Staatsblad. En dan pas hebben koppels 1 maand om zich te bedenken en ultiem te beslissen om de echtscheiding toch niet te laten doorgaan. ...

Een echtscheiding is vaak slecht verteerbaar. Hoe dit positief keren?

Een echtscheiding is vaak slecht verteerbaar. Hoe dit positief keren?


Echtscheiding

Een scheiding doormaken, het is niet niks. Je leven opnieuw oppakken na de scheiding; vaak ook niet gemakkelijk. Door een somber dal gaan, slikken en verbijten, verdriet hebben, dingen moeten ondergaan, je machteloos voelen, uitgedaagd en verweten worden… Hoe ga je daarmee om, wat doet het met een mens? Een reactie van een lezer dat veelzeggend is, hoopgevend en perspectief biedend. ...

Wat met belastingen nà feitelijke en wettelijke scheiding?


Echtscheiding

Je kan niet alles weten, ook niet van belastingen. Is het duidelijk voor jou wat de impact is van de belastingen na een scheiding? Wist je dat het mogelijk is om concrete afspraken te maken in de scheidingsovereenkomst? Hoe verdeel je terug te krijgen of te betalen belastingen als je feitelijk bent gescheiden, of als je wettelijk bent gescheiden, of als je gescheiden bent van tafel en bed?  ...

Na echtscheiding: welke fiscale regeling alimentatie het voordeligst?

Na echtscheiding: welke fiscale regeling alimentatie het voordeligst?


Echtscheiding

Het is weer personenbelasting-aangifte-tijd. En weer word ik geconfronteerd met koppels die al een scheidingsovereenkomst hebben waarin geen rekening werd gehouden met de fiscaliteit, of met onduidelijke afspraken over de alimentatie. Weet dat het berekenen van alimentatie voor de kinderen en de fiscale regeling errond, essentieel deel uitmaken van de bespreking van een scheidingsovereenkomst. Als bemiddelaar bereken ik exact het fiscaal voordeel zodat scheidende ouders met kennis van zaken kiezen voor ‘hun’ beste regeling. Lees maar. ...

Wat als mijn kind niet naar mijn ex wil?!

Wat als mijn kind niet naar mijn ex wil?!


Echtscheiding

Een verblijfsregeling voor de kinderen moet worden nageleefd. Makkelijk(er) als deze tot stand is gekomen via een bemiddeling dan opgelegd door de rechter. Het is belangrijk dat de band van elke ouder met het kind behouden blijft, en ouders hebben hierbij een actieve en positieve rol te vervullen. Niet altijd evident als het kind niet naar de andere ouder wil. Wat is er dan mogelijk? ...

Inboedel in twee gezaagd! Betere tips om inboedel te verdelen

Inboedel in twee gezaagd! Betere tips om inboedel te verdelen


Echtscheiding

Een man zaagde de inboedel letterlijk in twee. Een extreem voorbeeld van het ‘delen’ van de inboedel bij scheiding. Weinig twijfel over het gebrek aan kwaliteit van de beschrijving in de scheidingsovereenkomst en het samen akkoord zijn van wie wat meeneemt. Ook aan het verdelen van de inboedel wordt in een bemiddelde overeenkomst de nodige aandacht gegeven. Lees maar de tips die jullie behulpzaam zijn.  ...

Tips voor

Tips voor 'al gescheiden koppels': wat met vakantieregelingen


Echtscheiding

In dit artikel: 8 concrete tips om positief om te gaan met vakantieregelingen nà de scheiding.  Madame Soleil weet immers ook niet of de vakantieregeling die in de scheidingsovereenkomst is opgenomen, in alle gevallen voldoet en blijvend geschikt is voor de ouders en hun kinderen. Flexibiliteit is dan het sleutelwoord. Daarom is het allicht interessant in dit artikel kennis te nemen van de mogelijkheden die er zijn om, nà de scheiding, op een positieve manier om te gaan met vakantieregelingen en afspraken dienomtrent.  ...