Bemiddeling bij
Echtscheiding
Ouderschaps-
bemiddeling
Bemiddeling bij
Handelszaken
Relatie-Herstel
bemiddeling
Getuigenissen Blog
Verduidelijkend gesprek
in mensentaal...
  • Persoonlijke aanpak
  • Uitwerking op maat zowel juridisch als fiscaal
  • Ervaren en erkend bemiddelaar
Schrijf je in op de nieuwsbrief
Blijf net als meer dan 750 anderen goed op de
hoogte van het laatste bemiddelingsnieuws!

Getuigenissen

Blogartikels

Scheiding en scheiden: een knap online ‘Mies magazine’

Scheiding en scheiden: een knap online ‘Mies magazine’


Echtscheiding

‘Scheiding’ een begrip, ‘scheiden’ een werkwoord. Zelf ben ik steeds actief op zoek naar medestanders die aandacht hebben voor mensen in scheiding, en hoe de mensen in scheiding kunnen worden geholpen. Niet alleen met praktische nuttige informatie, maar ook met doorleefde verhalen en getuigenissen. Het gloednieuwe ‘Mies Magazine’ stel ik dan ook in dit artikel graag voor als één van die medestanders. ...

Zijn vrienden slechte raadgevers bij scheiding?

Zijn vrienden slechte raadgevers bij scheiding?


Echtscheiding

Het kan dat vrienden en familie objectieve commentaar leveren op het verloop van de scheiding. Maar doorgaans zijn de meningen van vrienden en familie ‘gekleurd’ en versterken ze het conflict tussen de scheidende partners. Als koppel in scheiding is het moeilijk om selectief te denken en je niet te laten leiden door wat anderen je influisteren. De invloed van de ‘achterban’ dus, daarover gaat dit artikel. ...

Scheiding: Denk ook aan de financiële gevolgen ervan

Scheiding: Denk ook aan de financiële gevolgen ervan


Echtscheiding

Bij een scheiding komt veel zien, niet alleen regelingen voor de kinderen maar het is ook een emotioneel moeilijke tijd. Er dienen ook tal van financiële zaken geregeld te worden. In dit artikel noem ik er 7 en geef ik de nodige toelichtingen met verwijzingen naar specifieke extra  informatie. Meer dan nuttig dus voor scheidende koppels. ...

“Ik kreeg als kind te maken met ouderverstoting”

“Ik kreeg als kind te maken met ouderverstoting”


Echtscheiding

Mijn bedoeling is informeren en mogelijkheden aanreiken voor het maken van goede scheidingsovereenkomsten. Koppels die scheiden helpen om hen maximaal wegen te wijzen zodat ze samen tot hun oplossingen komen. Het verhaal over ouderstoting in dit (luister-)artikel is dus niet bedoeld als een horrorverhaal of als een vingerwijzing te verstaan; wel als een warme oproep om zorgzaam om te gaan met kinderen; hetgeen veel scheidende ouders gelukkig ook doen. ...

Ouderschapsplan en scheiding: geen wettelijke wel morele verplichting

Ouderschapsplan en scheiding: geen wettelijke wel morele verplichting


Echtscheiding

Het al of niet verplichten van een ouderschapsplan bij scheiding komt weer onder de aandacht. Reden om in een duidelijk blogartikel aan te geven wat het is (concreet en praktisch), wat het nut ervan is, de doelstelling, de waarborgen die het biedt. Belangrijk is de uitspraak van Minister Geens gisteren: “De rechter kan echt geen betere maatregelen treffen dan twee ouders samen zelf kunnen.” ...

Echtscheiding: hoe meer-inbreng woning (her)waarderen?

Echtscheiding: hoe meer-inbreng woning (her)waarderen?


Echtscheiding

Als één partner meer heeft ingebracht dan de andere partner, bij de aankoop van een huis. Hoe wordt of kan het bedrag aan terugname dan worden bepaald ingeval van echtscheiding? Vanuit een wettelijk standpunt is er een herwaardering van de initiële inbreng, maar scheidende partners kunnen één en ander ook anders regelen. Meer informatie in dit artikel. ...

Echtscheiding: van “het kind alleen bij mij” naar “onze regeling”

Echtscheiding: van “het kind alleen bij mij” naar “onze regeling”


Ouderschapsbemiddeling

Kinderen in scheiding. Moeilijk thema als de visies van de ouders ver uit elkaar liggen en het belang van het kind dreigt ondergesneeuwd te geraken onder wat de ene ouder wil ten koste van de ander. Wat is er dan mogelijk met bemiddeling? Geen hocus-pocus, maar hard werken aan een gemeenschappelijke oplossing. ...

Tips voor het aanvragen van een studiebeurs nà scheiding

Tips voor het aanvragen van een studiebeurs nà scheiding


Echtscheiding

Een scheiding heeft een grote impact op de financiële mogelijkheden van het gescheiden gezin. Van twee naar één inkomen; het is wat! In dit artikel een toelichting over welke elementen van belang zijn voor een studietoelage (studiebeurs) ingeval van een feitelijke of wettelijke scheiding. De wijziging van de gezinssituatie biedt  soms onverwacht kansen voor het bekomen van een studiebeurs voor de kinderen; lees maar. ...

Verdeeltaks wettelijk samenwonenden die relatie beëindigen: let op!

Verdeeltaks wettelijk samenwonenden die relatie beëindigen: let op!


Echtscheiding

Graag breng ik de lezers belangwekkende artikels onder de aandacht gepubliceerd in andere media. In dit geval van Netto/De Tijd en Moneytalk van Trends. Artikels die handelen over de beëindiging van samenwoning en de verdeeltaks, zeg maar de misierietaks. Maar ook vul ik deze artikels aan met toch niet onbelangrijke gegevens; in dit geval de notaris- en aktekosten die benevens de verdeeltaks ook te betalen zijn en de termijn binnen dewelke wettelijk samenwoners het nodige moeten doen om niet 2.5% ipv 1% verdeeltaks te (moeten) betalen. ...

Tips over hoe opnieuw op weg na een scheiding

Tips over hoe opnieuw op weg na een scheiding


Echtscheiding

Met alle respect, als je het echt niet meer ziet zitten dan is het moeilijk om positief te kijken en te geloven dat het anders kan. Ook na een scheiding is het moeilijk voor te stellen dat je er na een tijd weer zult staan: rechtop en sterk. Kan dat? Ja dat kan. Maar het gaat niet vanzelf. Voor Nick Vujicic is staan sowieso al niet mogelijk, hij heeft geen armen en geen benen. Luister naar wat Nick ons te vertellen heeft over Leven en hoe recht te komen. Zeer de moeite waard!  ...

Wat met de kinderbijslag bij scheiding? Tips voor goede afspraken!

Wat met de kinderbijslag bij scheiding? Tips voor goede afspraken!


Echtscheiding

Met duidelijke afspraken, ook over het kindergeld, voorkomen scheidende partners discussies, ruzies en eenzijdige acties die leiden tot wrevel en een verzuring van de relatie vader-moeder. Daarom, zorg ook voor duidelijkheid over wie vanaf wanneer het kindergeld toekomt. Of opteren jullie voor een storting van het kindergeld op een kindrekening?  Voor een klaar en duidelijk antwoord: lees dit artikel. ...