Bemiddeling bij
Echtscheiding
Ouderschaps-
bemiddeling
Bemiddeling bij
Handelszaken
Relatie-Herstel
bemiddeling
Getuigenissen Blog
Verduidelijkend gesprek
in mensentaal...
  • Persoonlijke aanpak
  • Uitwerking op maat zowel juridisch als fiscaal
  • Ervaren en erkend bemiddelaar
Schrijf je in op de nieuwsbrief
Blijf net als meer dan 750 anderen goed op de
hoogte van het laatste bemiddelingsnieuws!

Getuigenissen

Blogartikels

Het kan echt: scheiden zonder te vechten

Het kan echt: scheiden zonder te vechten


Echtscheiding

Als jullie beslist hebben om te scheiden: wat willen jullie dan? Toch wel een goed akkoord zodat de verstandhouding goed blijft, en vooral in het belang van de kinderen. Met een bemiddelde scheidingsovereenkomst kan je dit bereiken. Dus kies bewust. Lees hier wat bemiddeling kan betekenen voor jullie! ...

Krijg ik pensioen van mijn voormalige partner na de echtscheiding?

Krijg ik pensioen van mijn voormalige partner na de echtscheiding?


Echtscheiding

Na een scheiding en met het pensioen in zicht rijzen er veel vragen voor echtgescheidenen. Want hoe zit dat met het pensioen? Heb ik recht op een echtscheidingspensioen? En wat is dat dan? En over hoeveel praten we dan? En wat als ik hertrouw? En wat over de nakende beslissing van de regering over een pensioensplit: wat betekent dit? In dit artikel de antwoorden. ...

Hoe (over)leven met autisme in een relatie? Scheiden of blijven?

Hoe (over)leven met autisme in een relatie? Scheiden of blijven?


Echtscheiding

De vele reacties op een vorig artikel over autisme nopen me ertoe om dieper in te gaan op het thema. Het gaat immers over de moeilijkheden om de verwachtingen in te lossen in een relatie. Maar ook over het omgaan met gevoelens. Duidelijk is dat met het artikel over autisme in een relatie en hoe ermee omgaan, een gevoelige snaar werd geraakt, velen zich voelen aangesproken en dus de weerklank een logisch gevolg is. ...

Tags: 
Hoe gaat dat “scheiden op proef”?

Hoe gaat dat “scheiden op proef”?


Echtscheiding

Tijdelijk uit elkaar, om zo te zeggen: op proef scheiden. Dat kan maar maak dan ook duidelijke afspraken in een overeenkomst. Of koppel eraan een relatieherstelbemiddeling.  Maar waarom zou je proefscheiden, en wat dient geregeld, en houden we tussenin contact met elkaar, en wat zijn de juridische en fiscale aandachtspunten? Dat lees je in dit artikel. ...

Autisme soms oorzaak van scheiding

Autisme soms oorzaak van scheiding


Echtscheiding

Autisme alleen is zelden de enige oorzaak van een relatiebreuk. Maar autisme kan wel een bepalende factor zijn. Specifiek over autisme en wat dit voor een relatie kan betekenen, verwijs ik de geïnteresseerde lezer graag naar een documentaire film. ...

Tags: 
Open brief aan de plusmoeder van haar kind

Open brief aan de plusmoeder van haar kind


Ouderschapsbemiddeling

Welk beeld heb je van de nieuwe partner van je ex die, soms tegen je zin, ook zorg draagt voor je eigen biologisch kind? Hoeveel moeite kost het om ‘los te laten’ en te vertrouwen? In een open brief schrijft een vrouw haar lof, dank en bewondering voor de stiefmoeder van haar kind. Zeer de moeite waard om lezen. Veel meer dan een tekst, wel een beleving van "samen-bemoederen", maar het kon ook gaan over "samen-bevaderen". ...

Een scheiding met Kerstmis, na 49 jaar huwelijk. Het is wat het is...

Een scheiding met Kerstmis, na 49 jaar huwelijk. Het is wat het is...


Echtscheiding

Het is wat het is, omdat het zo geworden is. Zo ook met Wim en Sofie, 73 en 71 j. Ze zullen scheiden, net voor kerstmis. Ze hebben het gehad. Er was het stilzwijgen, het aangevallen worden, het wegvluchten, het uitdagen en vooral het niet bespreekbaar zijn van het verdriet om hun verongelukt kind.  Tijdens de bemiddeling zijn ze elkaar dichterbij gekomen maar een herstel was niet meer mogelijk. Ze kozen bewust voor de scheiding. ...

Tags: 
De bemiddelaar als olie in de motor

De bemiddelaar als olie in de motor


Echtscheiding

Als een bemiddeling is beëindigd dan komt er ‘rust’ over de partners, dat blijkt uit veel getuigenissen die ik ontvang. Immers in een door mij gevraagde schriftelijke evaluatie schrijft een deel van de koppels hoe ze de bemiddeling hebben ervaren. Recent schrijft een koppel hoe dankbaar ze zijn. Dat is aangenaam voor mij als bemiddelaar, maar het zegt ook veel over hoe bemiddelingen verlopen en wat dit oplevert voor het koppel zelf. Lees maar wat ze schrijven. ...

Wat met de hypothecaire lening bij echtscheiding? Belang van décharge

Wat met de hypothecaire lening bij echtscheiding? Belang van décharge


Echtscheiding

Met het overnemen van de gemeenschappelijke woning door de andere partner zijn een reeks zaken te regelen en af te spreken. Uw bemiddelaar gidst u daarbij deskundig. Maar specifiek voor wat de hypothecaire lening betreft is er een element dat extra aandacht verdient: de vraag aan de bank om 'décharge' te verlenen aan de partner die de woning heeft afgestaan. Deze partner dient 'ontlast' te worden van de lening, zoniet blijft deze mede aansprakelijk voor de naleving van de samen aangegane kredietverbintenis. Hoe zit dat dan concreet? ...

Help: mijn onderneming bedreigd door echtscheiding! Wat kan ik doen?

Help: mijn onderneming bedreigd door echtscheiding! Wat kan ik doen?


Echtscheiding

Als een relatie een einde neemt, hoeft dit niet te betekenen dat ook de onderneming “er aan moet geloven”. Enerzijds vrijwaart een bemiddelde oplossing het voortbestaan van de onderneming en zorgt  het anderzijds toch voor een redelijke vergoeding. Bovendien blijft het inkomen van de ondernemer op peil, waardoor de betalingen van onderhoudsgeld voor de kinderen en eventueel onderhoudsuitkeringen voor de partner niet afglijden naar een lager niveau. ...

Win-for-life? Hoe bedrag aan onderhoudsgeld voor de partner bepalen?

Win-for-life? Hoe bedrag aan onderhoudsgeld voor de partner bepalen?


Echtscheiding

Mijn blogartikel over het persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner heeft geleid tot verscheidene vragen die met deze extra toelichting worden beantwoord. Er zijn immers verscheidene factoren waarmee rekening wordt gehouden met het bepalen of er wel onderhoudsgeld wordt/dient betaald, hoe groot het bedrag dan wel is/moet zijn en hoe lang het persoonlijk onderhoudsgeld wordt/moet betaald. In een bemiddeling komen de partners dit overeen. Met wat er dan rekening wordt gehouden leest u hier. ...

Een “kind” schrijft 38 j na de scheiding een brief aan de ouders

Een “kind” schrijft 38 j na de scheiding een brief aan de ouders


Echtscheiding

“Ik ben jullie. Ik ben half papa, half mama. Er is een helft van mij die jullie afwijzen”. Sterke woorden van een vrouw van 44 die na 38 jaar een open brief schrijft aan haar ouders. Geen standaardbrief. Het is een getuigenis zoals die vrouw de scheiding van haar ouders heeft ervaren en aanvoelt, hoe ze die ervaring in haar huidig leven 'mee - draagt'. Gelukkig zijn er ook andere verhalen, van kinderen die het wel gered hebben. Vaak dank zij de goede zorgen van een vader en een moeder die samen blijven zorgen voor “hun” kinderen, die samen de communicatie open houden, die als ex-partners blijvend ouder zijn gebleven, samen. ...

Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel?

Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel?


Echtscheiding

Het federaal regeerakkoord wekt verwachtingen inzake een meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsuitkeringen, zowel voor de alimentatie voor kinderen als voor de gewezen partner. Hierbij een artikel dat de huidige wetgeving toelicht en meteen ook aangeeft waar het schoentje wringt en wat in de toekomst mag verwacht worden. ...

Bemiddeling echtscheiding voorkwam voortijdig einde van de onderneming

Bemiddeling echtscheiding voorkwam voortijdig einde van de onderneming


Echtscheiding

Als man en vrouw als echtelijke en zakelijke partners hun relatie beëindigen, hebben ze er elk alle belang bij om dit op een goede manier te doen. In overleg en met deskundige begeleiding samen tot een overeenkomst komen waarmee beiden vrede hebben; mooi toch. Het alternatief met een bikkelharde strijd om “de centen” zou immers het einde van de onderneming betekend hebben. Nu is er een volwaardig positief alternatief: een uitstapregeling voor een partner en de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. ...